224 lượt xem

Hội nghị Đảng ủy bệnh viện phiên 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 29/6/2023, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y miền Đông tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự hội nghị có Đại tá Lê Chí Dũng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; Đại tá Bùi Tống Giang, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng Quân y và Đại tá Trịnh Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Lãnh đạo thực hiện 13 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu, chưa thực hiện 3 chỉ tiêu, có 3 chỉ tiêu chưa đạt.

Đảng ủy Bệnh viện thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu dung điều trị, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, chủ trương giao cơ chế tự chủ cho một số khoa, tăng cường các khâu kiểm tra, kiểm soát tạo cơ chế thuận lợi để đầu tư phát triển chuyên môn; Lãnh đạo, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Lãnh đạo xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực” tiêu biểu: Đảng ủy Bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng ủy Bệnh viện năm 2023 đề ra; Chủ động lãnh đạo chặt chẽ công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng; công tác dân vận, chính sách, công tác hậu cần,…Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ theo hướng tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đưa ra giải pháp 6 tháng cuối năm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực” tiêu biểu và công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, việc cụ thể hóa thực hiện ở cấp mình…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Chí Dũng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bệnh viện đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Lãnh đạo đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng nâng cao hiệu quả công tác khám, điều trị. Thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng khu điều trị 260 giường; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả,…

Đại tá Lê Chí Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Đại tá Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện tiếp thu ý kiến đóng góp các đại biểu tham dự hội nghị. Đề nghị cơ quan tham mưu ghi nhận bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết, các báo cáo ban hành.

Đại tá Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện phát biểu kết luận tại hội nghị.

6 tháng cuối năm là thời điểm tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023. Để thực hiện đạt các nhiệm vụ đề ra, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trương Hoàng Việt đề nghị cấp ủy các chi bộ, từng cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, nhất quán nhận thức và hành động, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.