Y tế thường trực cơ quan

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông nhận cung cấp y, bác sỹ trực tiếp hỗ trợ tư vấn, khám bệnh và điều trị một số bệnh thông thường cho cán bộ nhân viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu …

DỊCH VỤ HỖ TRỢ Y – BÁC SĨ

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông nhận cung cấp y, bác sỹ trực tiếp hỗ trợ tư vấn, khám bệnh và điều trị một số bệnh thông thường cho cán bộ nhân viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu.

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông nhận hỗ trợ hoặc tuyển dụng và huấn luyện nhân viên phụ trách phòng y tế; trực tiếp tư vấn việc tổ chức hoạt động và hỗ trợ chuyên môn cho phòng y tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu.

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông nhận hướng dẫn cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới cho nhân viên phòng y tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo nhu cầu thực tế…

Xin lưu ý: Bệnh viện Quân Dân y Miền Đông chỉ đảm bảo về nguồn lực điều dưỡng, y sĩ hỗ trợ tư vấn, khám bệnh và điều trị một số bệnh thông thường cho cán bộ nhân viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu nhưng nguồn lực về bác sĩ thì tùy thuộc vào tình hình thực tế từng thời điểm của Bệnh viện)./.