Lịch sử phát triển:

Bệnh viện K50 được thành lập ngày 26/3/1967 tại huyện Mi Mốt, Tỉnh Công – Pông – Chàm, Campuchia, trên cơ sở Bệnh xá B170 thuộc Đoàn Hậu Cần 85.Cuối năm 1969, do phát triển của chiến trường, Bệnh viện lại rời cứ Bằng Lăng chuyển sâu vào đất bạn. Ngày 18/3/1970 chiến sự Cam-Pu-Chia nổ ra, Lonnon lật đổ Sihanuc, căn cứ càng lùi sâu hơn, vừa xây dựng xong cứ này lại chuyển đi cứ khác.Ngày 30/4/1970 cuộc Càn móc Câu bùng nổ, lúc này Bệnh viện ở Sóc Cau huyện Tà Đột, cuộc càn quét kéo dài gần 2 tháng, trong tình hình nhiệm vụ của Bệnh viện phải vừa thu dung điều trị và bảo vệ thương bệnh binh, vừa phải trực tiếp chiến đấu với biệt kích của địch.
Ngày 07/04/1972 Lộc Ninh được giải phóng, bệnh viện chuyển về Căn cứ Tà-Beng-Ring gần Cà-Chay và Mi-Mốt, làm nhiệm vụ phục vụ chiến dịch Nguyễn Huệ. Tháng 8/1973, Bệnh viện chuyển về Việt Nam thuộc Đoàn 770 Cục Hậu Cần miền, thương bệnh binh bàn giao lại cho các đơn vị K52, K53, K71, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của bệnh viện chuyển về Suối Đắc Ơ – Bù Gia Mập tiếp tục làm nhiệm vụ thu dung điều trị thương bệnh binh mới và chuẩn bị cho mọi mặt phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh.Đến gần giai đoạn cuối của chiến dịch, Bệnh viện được lệnh chuyển về Suối Tre – Đồng Nai phục vụ các đơn vị hướng Đông Bắc tiến đánh vào Sài Gòn.
Ngày 30/4/1975, Bệnh viện được giao nhiệm vụ tiếp quản Viện Bài Lao Ngô Quyền, tiếp tục xây dựng, củng cố bệnh viện K50 phục vụ thương bệnh binh tại địa bàn đóng quân( 50 Lê Văn Việt, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).Ngày 14/10/1978, Bộ Tổng Tham Mưu ra Quyết định số 380/QĐ-TM thành lập Bệnh viện 7C, biên chế 300 – 400 giường bệnh để phục vụ cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc( có 2 Khoa Lao và Tâm Thần). Sau cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, bệnh viện đã được thu gọn và trở thành Cơ sở II/Cục Hậu Cần/QK7.Ngày 22/12/2001, Tư lệnh QK7 ra Quyết định số 739/QĐ-TL thành lập Bệnh Viện Quân Dân Miền Đông – Cục Hậu Cần – QK7. Bệnh viện được khánh thành ngày 28/4/2002. Lễ khánh thành bệnh viện được đón tiếp nhiều vị lãnh đạo Bộ Y Tế, Thứ trưởng Bộ Tư Lệnh QK7, thủ trưởng Cục Quân y, các đơn vị đóng quân trên địa bàn QK7, Ủy ban nhân dân TP. HCM, Sở Y tế TP. HCM, các Bệnh viện trong và ngoài Quân đội trên Địa bàn QK7, Quân đội Hoàng gia Campuchia, v.v…Sau hơn 4 năm hoạt động có hiệu quả, ngày 10/10/2006 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 168/QĐ-BQP thành lập Bệnh viện Quân Dân Miền Đông, là bệnh viện đa khoa hạng II “ Kết hợp quân – Dân y” hoàn chỉnh có qui mô lớn đầu tiên của Quân đội, với 200 giường bệnh nội trú. Bệnh việ đứng chân tại số 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, ở phía Đông Bắc cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích khen thưởng:

 Năm 2007: Bộ Quốc phòng tặng bằng khen “BV có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”
 Năm 2008: Tổng cục Chính trị tặng bằng khen “BV đã thực hiện tốt Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác Dân vận của LLVT trong thời kỳ mới” trong 5 năm (2003-2008)”
 Năm 2009: Bộ Y tế tặng bằng khen “BV có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kết hợp QDY chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân”
 Năm 2011:
 Bộ Quốc phòng tặng bằng khen “BV đã hoàn thành xuất sắc trong công tác năm 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”
 Tổng cục Chính trị tặng bằng khen “BV có thành tích trong thực hiện 5 tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt” năm 2011”.
 Bộ Y tế tặng bằng khen “BV có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kết hợp QDY chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân giai đoạn 2006 – 2010”
 Năm 2017, Chủ tịch Nước CHXHCNVN tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
 Năm 2021, Chủ tịch Nước CHXHCNVN tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 Năm 2022, Chủ tịch Nước CHXHCNVN Huân chương Lao động hạng Nhì.

 Năm 2009 – 2010: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
 Năm 2011, 2017, 2018, 2019, 2021: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.
 Năm 2002, 2008, 2009, 2011: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng 07 bằng khen.
 Năm 2006 – 2011: Cục Chính trị và Cục Hậu cần tặng 27 bằng khen cho Công đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ cơ sở và Chi đoàn cơ sở BV QDY Miền Đông đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Công đoàn – Phụ Nữ – Thanh niên của LLVT QK7.
 Năm 2021, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho BV có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.