• Trang chủ
  • Tin tức y khoa
  • Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân
222 lượt xem

Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân

Đây là chủ đề của Ngày BHYT Việt Nam – ngày 1/7/2023. Trong những năm qua chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo…

Nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT), khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT gắn với mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế;

Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, BHHX và các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 với chủ đề ‘Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân’.

Chủ đề của Ngày BHYT Việt Nam – 1/7/2023 là: Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân

Theo đó, tại văn bản do GS.TS Trần Văn Thuấn ký ban hành, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ .

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau:

– Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững;

– Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng;

– Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân;

– Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

– BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện;

– Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

BHYT là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước ta, là cơ chế tài chính công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong những năm qua, số người tham gia BHYT ngày càng gia tăng. Tính đến tháng 12/2022, toàn quốc có trên 91,067 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 91,1% dân số, vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

Bên cạnh đó, khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở ngày một tăng, đến nay đã đạt hơn 70% lượt khám chữa bệnh BHYT tại tuyến huyện và xã, 80% trạm y tế xã tổ chức khám chữa bệnh BHYT, Quỹ BHYT chi trả 100% tại tuyến xã.

Chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Quỹ BHYT đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh. Chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn