882 lượt xem

Đánh giá năng lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y quý 3 năm 2022

Vừa qua, Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã tổ chức đánh giá năng lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y quý 3 năm 2022.

Việc thực hiện đánh giá nhằm mục tiêu đánh giá năng lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y toàn bệnh viện; làm cơ sở để huấn luyện, đào tạo, luân chuyển, bình xét khen thưởng, trả phụ cấp lương… theo đúng năng lực của từng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; giúp cho mỗi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y biết được năng lực của bản thân và có hướng phấn đấu rèn luyện, học tập và phát triển, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động.

Quá trình đánh giá diễn ra từ ngày 15 đến 26/8/2022 ở các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, trải qua 03 lần đánh giá: Cá nhân tự đánh giá, Điều dưỡng trưởng khoa đánh giá và Tổ đánh giá của bệnh viện đánh giá.

Tổ đánh giá đánh giá năng lực điều dưỡng tại khoa CCTH
Tổ đánh giá đánh giá năng lực điều dưỡng tại khoa CCTH
và khoa Chấn thương chỉnh hình – Ngoại Thần kinh – Bỏng.
và khoa Chấn thương chỉnh hình – Ngoại Thần kinh – Bỏng.

Nội dung đánh giá năng lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y tập trung vào 3 lĩnh vực: Năng lực thực hành chăm sóc, năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp, năng lực hành nghề theo pháp luật & đạo đức nghề nghiệp, bao gồm sự hiểu biết về các văn bản, thông tư, hướng dẫn liên quan đến công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng; kiến thức chuyên ngành điều dưỡng theo từng chuyên khoa; kỹ thuật điều dưỡng (theo bộ quy trình điều dưỡng cơ bản của bệnh viện). Phương pháp đánh giá bằng hình thức quan sát trực tiếp thực hành lâm sàng tại khoa và phỏng vấn lý thuyết. Công cụ đánh giá bằng bộ tiêu chí đánh giá năng lực điều dưỡng của bệnh viện.

Điều dưỡng CKI Trần Thị Quỳnh Mai, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, Trưởng ban Điều dưỡng.
Điều dưỡng CKI Trần Thị Quỳnh Mai, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, Trưởng ban Điều dưỡng.

Điều dưỡng CKI Trần Thị Quỳnh Mai, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, Trưởng ban Điều dưỡng.Điều dưỡng CKI Trần Thị Quỳnh Mai, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, Trưởng ban Điều dưỡng, Tổ trưởng Tổ đánh giá năng lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y cho biết: “Đánh giá năng lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là một hoạt động đặc biệt quan trọng, giúp các điều dưỡng có cơ hội và động lực học tập, rèn luyện tay nghề, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, khoa học, 100% điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ người bệnh nhã nhặn, lịch sự, ân cần”.

Đánh giá và xếp loại năng lực dành cho NVYT nói chung và lực lượng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y nói riêng là một bước tiến lớn trong công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế. Qua đánh giá, Ban Điều dưỡng có cơ sở để phân loại mức năng lực của từng điều dưỡng và xác định được các nội dung, lĩnh vực còn hạn chế từ đó có kế hoạch, hình thức và phương pháp định hướng, huấn luyện, đào tạo phù hợp./.