636 lượt xem

Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông

Quy trình khám bệnh BHYT

Để thuận tiện cho Bà con chuẩn bị giấy tờ, thủ tục trước khi đến khám bệnh, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông xin thông báo quy trình khám chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT như sau:

Quy trình khám bệnh không BHYT
Quy trình khám bệnh không BHYT
Quy trình khám bệnh BHYT
Quy trình khám bệnh BHYT