506 lượt xem

Thư mời chào giá

Để thực hiện đúng quy định của Pháp luật về việc công khai minh bạch trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông thông báo đến các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá để xác định giá khởi điểm cho tài sản thanh lý bán đấu giá, có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi Hồ sơ năng lực và Báo giá thẩm định giá theo các thông tin sau: