9920 lượt xem

Lịch làm việc của Phòng Khám sức khỏe

Lịch Phòng Khám sức khỏe
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:
Lịch làm việc của Phòng Khám sức khỏe hàng tuần như sau:
Thời gian:
𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈: Từ 7-11h30, từ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝑯𝒂𝒊 đến 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝑩𝒂̉𝒚
𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖: Từ 13h00-16h30, từ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝑯𝒂𝒊 đến 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝑺𝒂́𝒖
Bệnh viện xin thông báo để thuận tiện cho Quý Công ty, Quý Bà Con, Cô Bác sắp xếp thời gian đi khám sức khỏe. Xin cảm ơn!
Khám sức khỏe đi làm, đi học, lái xe,...
Khám sức khỏe đi làm, đi học, lái xe,…