603 lượt xem

Bệnh viện Quân dân y miền Đông đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2012

Tiến sĩ Vũ Bảo Châu, Trưởng Văn phòng Đại diện AOSC phía Nam (bìa phải) trao giấy công nhận 15189:2012 cho Khoa xét nghiệm bệnh viện.
Ngày 18-2, Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Cục Hậu cần Quân khu 7 tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm RT-PCR đạt chuẩn ISO 15189:2012 cho Phòng Sinh học – Phân tử – Khoa xét nghiệm của bệnh viện.
Tiến sĩ Vũ Bảo Châu, Trưởng Văn phòng Đại diện AOSC phía Nam (bìa phải) trao giấy công nhận 15189:2012 cho Khoa xét nghiệm bệnh viện.
Tiến sĩ Vũ Bảo Châu, Trưởng Văn phòng Đại diện AOSC phía Nam (bìa phải) trao giấy công nhận 15189:2012 cho Khoa xét nghiệm bệnh viện.
Đại tá Trương Hoàng Việt, Giám đốc bệnh viện tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ISO.
Đại tá Trương Hoàng Việt, Giám đốc bệnh viện tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ISO.
Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân dân y miền Đông chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngày 31/7/2021, bệnh viện triển khai lắp đặt Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm Sars-Cov-2 phục vụ chống dịch tại Khoa xét nghiệm.
Ban Giám đốc bệnh viện cảm ơn đến các tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ bệnh viện hoàn thành ISO 15189:2012.
Ban Giám đốc bệnh viện cảm ơn đến các tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ bệnh viện hoàn thành ISO 15189:2012.
Các đại biểu tham quan Khoa Xét nghiệm bệnh viện.
Các đại biểu tham quan Khoa Xét nghiệm bệnh viện.
Sau thời gian cải tạo cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống xét nghiệm, nghiệm thu trang thiết bị, thực hiện chạy mẫu bệnh phẩm Realtime RT-Sars-Cov-2, Văn phòng công nhận AOSC đánh giá trực tiếp tại khoa, xây dựng hồ sơ… đến nay, Khoa Xét nghiệm bệnh viện được công nhận có năng lực xét nghiệm y tế đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 đối với xét nghiệm khẳng định Sars-Cov-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên khoa cũng như sự quyết tâm trong chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.