654 lượt xem

Giải thể Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông

Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về giải thể Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Quân dân y miền Đông – Quân khu 7. Cụ thể như sau:

– Giải thể Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Quân dân y miền Đông (được thành lập theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2022.

– Tiếp tục điều hành hoạt động của Bệnh viện Quân dân y miền Đông theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Quân dân y miền Đông – Quân khu 7 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trong cuộc chiến chống lại giặc Covid-19 với tổng thu dung điều trị gần 5.500 bệnh nhân, tỉ lệ ra viện đạt 97%, tỉ lệ tử vong rất thấp, chiếm 0.8%. Một giai đoạn lịch sử đã bước qua, Bệnh viện Quân dân y miền Đông lại tiếp tục hành trình viết lên những trang sử mới rạng rỡ hơn, thành công hơn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.