152 lượt xem

Chúc mừng 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023)

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa to lớn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nối kết Đảng với nhân dân và gia tăng trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông. Ngày này giúp lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng.