573 lượt xem

Bệnh viện Quân dân y miền Đông với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Dâng hương NTLS

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã trở thành hoạt động thường xuyên, trách nhiệm chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện được thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Điều đó góp phần tô thắm, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Vì vậy, bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đầy ý nghĩa và nhân văn này.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”; trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của bệnh viện thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần động viên, cải thiện cuộc sống đối với các đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

 

Zalo
Bệnh viện Quân dân y miền Đông phối hợp Bệnh viện Quân y 7B tặng Nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách Nguyễn Thị Kéo tại huyện Cẩm Mỹ, tình Đổng Nai.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã triển khai nhiều hoạt động rộng khắp, mang ý nghĩa thiết thực như: hỗ trợ xây dựng “Nhà Tình nghĩa”; thăm, tặng quà đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng nhân dịp lễ, Tết; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên tích cực đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng ,… Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ và tặng quà thương binh, bệnh binh. Tổ chức tiếp đón và tặng quà đoàn đại biểu Người có công với cách mạng đến thăm bệnh viện; các hoạt động về nguồn; gặp mặt, tuyên dương thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu,… Với những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Zalo
Đại tá, Bác sĩ, TTƯT. Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện (ảnh đứng) thăm và tặng quà cán bộ quân y lão thành TS. BS. TTND. Nguyễn Sanh Dân, Nguyên Chủ nhiệm Quân y Quân khu (áo trắng).
Zalo
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân dân y miền Đông khám bệnh, cấp thuốc, phát quà từ thiện giúp dân xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ngày 23/7/2022.
Zalo
Đại tá, Bác sĩ, TTƯT. Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông tặng quà cho các gia đình chính sách xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ngày 17/7/2022.
Zalo
Lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Dương Minh Châu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Bệnh viện Quân dân y miền Đông, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống các đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng, bệnh viện và toàn thể cán bộ, nhân viên cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Bệnh viện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, Người có công với cách mạng và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Tích cực thông tin tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội; thấy được sự hy sinh anh dũng, những cống hiến và đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, Người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; mục đích, ý nghĩa và kết quả hoạt động của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của bệnh viện. Để đạt hiệu quả, đơn vị cần thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành, bảo đảm tính liên tục, đa dạng, phong phú; coi trọng hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các hoạt động nhân dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ và các ngày lễ, kỷ niệm lớn. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động, gương điển hình trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, nhân viên bằng những hành động, việc làm thiết thực, làm cho công tác này được lan tỏa, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực tiễn cho thấy, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chỉ có chất lượng, hiệu quả thực chất khi cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của cán bộ, nhân viên. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị bệnh viện cần quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp, hình thức thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Bệnh viện cần bám sát tình hình thực tiễn để xác định nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; chú trọng phát triển những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm linh hoạt, tránh rập khuôn, máy móc. Sử dụng hiệu quả Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các nguồn lực vận động xã hội hóa và khả năng của đơn vị tiếp tục hỗ trợ xây tặng “Nhà Tình nghĩa” cho đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,… Căn cứ vào tình hình cụ thể, kết hợp chặt chẽ công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là Phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công”; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm chính trị của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của bệnh viện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống các đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng. Qua đó, làm sâu sắc thêm truyền thống, đạo lý nhân nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện./.