490 lượt xem

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện

Đại tá Phan Minh Tùng, Phó Chủ nhiệm Quân y Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Chiều ngày 06/6/2022, Bệnh viện Quân dân y miền Đông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1309-NQ/ĐUQK ngày 10/7/2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Minh Tùng, Phó Chủ nhiệm Quân y Quân khu và đồng chí Thượng tá Võ Văn Vịnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần Quân khu. Đồng chí Đại tá Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.

Đại tá, Bác sĩ CKII. Nguyễn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW và Nghị quyết 1309-NQ/ĐUQK về nâng cao chất lượng huấn luyện.
Đại tá, Bác sĩ CKII. Nguyễn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW và Nghị quyết 1309-NQ/ĐUQK về nâng cao chất lượng huấn luyện.
10 năm qua, bám sát Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1309 của Đảng ủy Quân khu; hằng năm, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã ra Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Nội dung, chương trình huấn luyện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; bảo đảm 100% cán bộ nhân viên được huấn luyện theo phân cấp.
Trong 10 năm, Đảng ủy Bệnh viện đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Quân khu tổ chức; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ các cấp bảo đảm đúng đủ thành phần, nội dung, chương trình, quân số tham gia. Qua đánh giá, 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% – 90% đạt khá, giỏi trở lên; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập sát với tình hình thực tế. Trong 10 năm, Bệnh viện đã triển khai thành công 01 cuộc Diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (năm 2020) và tham gia Hội thi Đội Phẫu thuật cứu chữa cơ bản các bệnh viện trong toàn quân (năm 2017) bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị bảo đảm kịp thời và hiệu quả, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp giáo dục chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, kịp thời tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương.
Đại tá, BSCKII, TTƯT. Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.
Đại tá, BSCKII, TTƯT. Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp, ý thức tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Minh Tùng, Phó Chủ nhiệm Quân y Quân khu biểu dương những kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 và 1309 của Bệnh viện Quân dân y miền Đông; đồng thời đề nghị Đảng ủy Bệnh viện tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm cơ chế quản lý, huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo; chú trọng đổi mới nội dụng, phương pháp huấn luyện, đưa công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào huấn luyện…
Đại tá Phan Minh Tùng, Phó Chủ nhiệm Quân y Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Phan Minh Tùng, Phó Chủ nhiệm Quân y Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Quân y Quân khu khẳng định: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm phi chính trị hóa LLVT. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng ủy Bệnh viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh huấn luyện cơ động, rèn luyện kỷ luật, nền nếp chính quy; gắn huấn luyện với nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao; nâng cao nhận thức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”….