467 lượt xem

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 30/3/2023, Công đoàn Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Thượng tá Tô Văn Vịnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần Quân khu; đồng chí Trung tá Đinh Văn Tạo, Trợ lý Phòng Chính trị Cục Hậu cần; đồng chí Đại tá Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 cùng các đồng chí trưởng khoa/ban và 55 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 300 đoàn viên công đoàn Bệnh viện. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Đại tá Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đồng chí Phùng Khắc Vũ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Zalo
Đại tá Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trương Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống cho công đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; qua đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, nâng cao hiệu quả của đoàn viên đơn vị; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bệnh viện đề ra…

Zalo
Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết: Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Bệnh viện luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng cấp trên, Đảng ủy Bệnh viện, Công đoàn Quân khu và sự phối hợp cũng như tạo điều kiện của trưởng các khoa, ban, đơn vị, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cơ sở đối với các hoạt động công đoàn. Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác động viên CBCCVCNLĐ, đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của bệnh viện nói chung. Tiếp tục duy trì và phát huy các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai toàn diện, mạnh mẽ và hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVCNLĐ luôn thực hiện theo định hướng, chỉ đạo của Công đoàn Quân khu, góp phần nâng cao nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố và bồi đắp niềm tin, ý thức trách nhiệm công dân cho cán bộ, đoàn viên đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Bệnh viện đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; người lao động nghỉ việc nhiều; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028: kế thừa các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện; tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra công đoàn đến các công đoàn bộ phận để nâng cao vai trò, ý thức, nhận thức của tổ chức chính trị xã hội bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX.

Zalo
Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện lần VI nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
Zalo
Ra mắt đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX.

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện lần VI nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn, Trợ lý ban Kế hoạch tổng hợp;

2. Đồng chí Phùng Khắc Vũ, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Ngoại Thần kinh – Bỏng;

3. Đồng chí Nguyễn Lê Hữu Trí, Hành chính Khu khám bệnh chất lượng cao;

4. Đồng chí Trịnh Xuân Chương, Hành chính Khoa Dược – Trang bị;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích Trân, Hành chính Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Danh sách 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX:

1. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn, Trợ lý ban Kế hoạch tổng hợp;

2. Đồng chí Phùng Khắc Vũ, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Ngoại Thần kinh – Bỏng;

3. Đồng chí Nguyễn Lê Hữu Trí, Hành chính Khu khám bệnh chất lượng cao;

4. Đồng chí Trịnh Xuân Chương, Hành chính Khoa Dược – Trang bị;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích Trân, Hành chính Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

6. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Hành chính Ban Công nghệ thông tin;

7. Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Ban Công nghệ thông tin;

8. Đồng chí Huỳnh Ngọc Hân, Hành chính Phòng Khám sức khỏe;

9. Đồng chí Đỗ Văn Lợi, Nhân viên Ban Công nghệ thông tin

10. Đồng chí Lê Hoàng Minh, Nhân viên Ban Hành chính hậu cần;

11. Đồng chí Lê Thị Nhì, Nhân viên Ban Tài chính;

12. Đồng chí Đỗ Thị Bích Phương, Nhân viên Khoa Xét nghiệm;

13. Đồng chí Lê Huyền Trang, Điều dưỡng trưởng Khoa Y học cổ truyền;

14. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Điều dưỡng trưởng Khoa Nội Tổng hợp;

15. Đồng chí Mai Thị Thúy Hằng, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu tổng hợp (Đại biểu dự khuyết).