1332 lượt xem

Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông

Quy trình khám bệnh BHYT

Để thuận tiện hỗ trợ cho Quý Bà con khị đến đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Chúng tôi xin được thông báo Quy trình khám bệnh BHYT và Quy trình khám bệnh không có BHYT (Dịch vụ) như sau:

Quy trình khám bệnh BHYT
Quy trình khám bệnh BHYT
Quy trình khám bệnh DV
Quy trình khám bệnh DV