606 lượt xem

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và người lao động năm 2023

HN CCVC

Chiều ngày 05/01/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Quân  dân y miền Đông đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022, người lao động năm 2023 nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá, BSCKII. Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện và toàn thể công chức và người lao động trong bệnh viện. Về phía cơ quan cấp trên, có sự tham dự của đồng chí Trung tá Đinh Văn Tạo, Trợ lý Phụ trách Công tác Quần chúng Phòng Chính trị Cục Hậu cần. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: Đại tá, BSCKII. Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, và thư ký gồm 01 đại biểu: bà Lê Thị Nhì – Tổ trưởng Tổ công đoàn.

Đại tá, BSCKII. Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị thảo luận.
Đại tá, BSCKII. Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị thảo luận.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và người lao động năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của bệnh viện đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức bệnh viện, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Danh Xuyên, Trưởng ban Tài chính Bệnh viện trình bày ý kiến và đóng góp tại Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Danh Xuyên, Trưởng ban Tài chính Bệnh viện trình bày ý kiến và đóng góp tại Hội nghị.

Đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Đinh Văn Tạo cho biết: “Hội nghị đã diễn ra dân chủ, những ý kiến được nêu ra trong Hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực, mang tính chất xây dựng. Trong Hội nghị, không có những sự việc phức tạp, khó giải quyết, không xuất hiện những vấn đề tiêu cực là một điều đáng mừng”.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 giữa Lãnh đạo Bệnh viện Quân dân y miền Đông và Công đoàn Cơ sở Bệnh viện. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Lễ ký kết giữa Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Bệnh viện.
Lễ ký kết giữa Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Bệnh viện.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại tá, BSCKII. Trương Hoàng Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2023./.