434 lượt xem

Cuộc thi Sáng tạo Video Clip giới thiệu các khoa/ban Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông năm 2023

Cuộc thi Sáng tạo Video Clip giới thiệu các khoa/ban Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông năm 2023 tạo ra một sân chơi bổ ích nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo và thể hiện tài năng của CB NV bệnh viện. Đồng thời, lựa chọn các video clip phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, nâng cao hình ảnh nhận diện của mỗi khoa/ban/phòng/khu Khám bệnh chất lượng cao/tổ BHYT trong Bệnh viện. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh về hoạt động của từng đơn vị thể hiện tính y đức “Hết lòng vì người bệnh”, làm thay đổi theo chiều hướng tích cực những nhận thức và hành vi của nhân viên Bệnh viện, là nội dung quan trọng cho mọi hoạt động cải tiến chất lượng liên tục của Bệnh viện hướng đến an toàn người bệnh.