160 lượt xem

YÊU CẦU BÁO GIÁ KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2024

Xem file Danh mục Yêu cầu báo giá Kế hoạch năm 2024 Gói thầu số 2 (Bổ sung 76 danh mục): Tại đây

Tải file Danh mục Yêu cầu báo giá Kế hoạch năm 2024 Gói thầu số 2 (Bổ sung 76 danh mục): Tại đây