Tag Archives: kết nối yêu thương

Kết nối yêu thương giúp đỡ bệnh nhân nghèo

Chương trình kết nối yêu thương giúp đỡ bệnh nhân nghèo được tổ chức tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Đây là chương trình đầy ý nghĩa và đậm tính nhân văn sâu sắc dành cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại đây. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên với […]